Geen financiële lasten met een goedkope uitvaartverzekering

goedkope uitvaartverzekeringBen je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten en ben je op zoek naar een goedkope uitvaartverzekering? In dit artikel lees je wat een uitvaartverzekering in houdt, en bij welke uitvaartverzekeraars je een goedkope uitvaartverzekering kunt afsluiten.

Alles goed geregeld met een goedkope uitvaartverzekering

Er staat één ding vast in het leven, en dat is dat het leven eindig is. Je kunt er dus op voorhand van uit gaan dat je ooit bepaalde kosten zult moeten gaan maken voor een uitvaart. Bij een uitvaart moeten de nabestaanden binnen een zeer korte tijd veel belangrijke beslissingen nemen, en komen een hoop kosten om de hoek kijken. Zeker als je er niet voor verzekerd bent kan een uitvaart een kostbare aangelegenheid worden. En je wilt toch niet je dierbaren met een enorme financiële last opzadelen. Daarom is het verstandig om de kosten binnen de perken te houden en nu alvast een goedkope uitvaartverzekering af te sluiten.

Wat is een uitvaartverzekering eigenlijk en waarvoor ben je dan verzekerd?

Een uitvaartverzekering is een verzekering die je afsluit om je nabestaanden niet op te zadelen met een enorme kostenpost voor de uitvaart. De verzekering dekt bij het overlijden de kosten voor een begrafenis of crematie. Er zijn verschillende vormen van een uitvaartverzekering, maar grofweg vallen deze onder te verdelen in een natura- of een kapitaal uitvaartverzekering. Als je nog aan het zoeken bent naar een goedkope uitvaartverzekering dan is het slim om eerst de verschillende vormen van verzekeren en de bijbehorende premies naast elkaar te leggen.

Een natura uitvaartverzekering

De meest voorkomende vorm van een uitvaartverzekering is de natura verzekering. Bij een natura uitvaartverzekering spreek je van tevoren af met de verzekeraar welke uitvaartkosten de verzekering moet dekken, en welke diensten bij de uitvaart geleverd moeten worden. Bij overlijden dekt de verzekering deze kosten, en hoeven de nabestaanden niet bij te betalen. Het nadeel is dat je verzekering begint met een basispakket. Daar zit niet altijd alles in wat je zou willen, en als je jezelf daar toch tegen wilt verzekeren zal je moeten bijbetalen.

Een kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen de nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd. Met dit geldbedrag kunnen zij vervolgens de uitvaart naar eigen inzicht bekostigen, maar dat hoeft niet. Het staat de nabestaanden vrij om bijvoorbeeld het geld over te maken aan een goed doel. Het nadeel van deze vorm van verzekeren is dat het lastig is om van tevoren in te schatten of het bedrag wat uitgekeerd gaat worden toereikend zal zijn om alle kosten te dekken. En het kan ook problemen opleveren als de nabestaanden het niet eens kunnen worden over de besteding van het bedrag.

Welke uitvaartverzekering is het goedkoopste?

Naast de natura- en kapitaal uitvaartverzekering zijn er nog varianten op deze twee verzekeringsvormen zoals de sommen uitvaartverzekering en de combinatie uitvaartverzekering. Bij de natura sommen uitvaartverzekering krijgen de nabestaanden net als bij een kapitaal uitvaartverzekering een geldbedrag overgemaakt, maar in dit geval mag het geld alleen aan de uitvaart worden besteed. Bij de combinatie uitvaartverzekering wordt bij een uitvaart een gedeelte in natura vergoed en een gedeelte als geldbedrag uitgekeerd.

Hoeveel premie je moet betalen voor deze verzekeringen hangt bijvoorbeeld af van je leeftijd en wat je allemaal vergoed wilt krijgen. Maar als je op zoek bent naar een goedkope uitvaartverzekering, dan heeft een natura uitvaartverzekering meestal de laagste premie. Mocht u van plan zijn om via Uitvaartverzekeringgoedkoop.nl een uitvaartverzekering af te sluiten, dan ontvangen wij hier een vergoeding voor.