Waarvoor heb je een notaris nodig na het overlijden van een naaste?

Bij het overlijden van een dierbare komt naast rouw veel geregel kijken. Niet alleen wordt er een uitvaart georganiseerd, maar ook financiële en juridische zaken dienen afgewikkeld te worden. Dit zijn – ergens gelukkig – zaken waar de meeste mensen niet vaak mee te maken hebben. Daarom kan hulp van een notaris handig zijn. Tussenkomst van een notaris is vaak niet verplicht, maar bij de onderstaande zaken kun je de hulp wel inschakelen. 

Akte van erfrecht

Een akte ofwel verklaring van erfrecht heeft u nodig om aan te tonen dat u erfgenaam bent. Dit wordt gebruikt om aan de bank te laten zien dat de erfgenaam recht heeft op het banktegoed of een deel van het banktegoed van de overledene. De bank vertelt vaak in welke gevallen dit nodig is. U heeft geen verklaring van erfrecht nodig als er sprake is van een langstlevende partner, er geen testament is of er niet meer dan €100.000 op de bankrekening staat. 

Afzien van de erfenis

Als u afziet van de erfenis of deze alleen beneficiair wilt aanvaarden, dan dient u dit via de rechtbank regelen. De rol van de notaris is dan het opstellen van een overzicht van de waarde van alle bezittigen en schulden. Als u niet zeker weet of er veel schulden zijn, kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dit geval geeft u aan dat u de erfenis alleen wilt hebben als de bezittingen meer waard zijn dan de schulden. 

Executeur

De executeur verdeelt de ervenis names de erfgenamen. Wie dit is, staat omschreven in het testament als dit opgesteld is. Dit is vaak een van de nabestaanden of een notaris. 

Geschillen over de verdeling van de erfenis

In het geval van onenigheid over de verdeling van de erfenis, kan een notaris de geschillen noteren, wat gebruikt kan worden in een eventuele rechtzaak over de erfnisverdeling. Wat een gemakkelijk alternatief is, is het trekken van lootjes, waar spullen op staan. Dit kan ook bij de notaris gedaan worden. 

Woning

Als de overledene eigenaar was van een woning, dient dit op een andere naam te worden gezet. Als er meerdere erfgenamen van de wonin zijn, kan de notaris een akte opstellen, waarin staat beschreven dat de ene erfgenaam de andere uitkoopt. Hiervoor dient de woning eerst te worden getaxeerd.

Voor het overleiden

Onze dood is niet iets waar we graag over nadenken. Toch is het belangrijk om een testament op te stellen. Zo maakt u het uw nabestaanden gemakkelijker.

Zo organiseer je een uitvaart

Een dierbare verliezen zal altijd moeilijk blijven. Om deze reden is het misschien net zo moeilijk om een uitvaart te organiseren. Je wil natuurlijk een mooie uitvaart organiseren, omdat je de gelegenheid wil geven aan de naasten om goed afscheid te kunnen nemen. Iedereen moet het goed kunnen afsluiten voor zichzelf. Is het aan jou om de uitvaart te regelen voor een dierbare? Dan kan je hieronder lezen hoe je een uitvaart kan organiseren.

Een uitvaartondernemer 

In zo een moeilijke periode is het belangrijk dat je hulp inschakelt bij het organiseren van een uitvaart. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een uitvaartondernemer uit Amsterdam inschakelen. Een uitvaartondernemer weet hoe hij of zij jou goed moet ondersteunen in deze lastige tijd. Hiernaast houdt een uitvaartondernemer het overzicht. Ben jij op zoek naar een goede uitvaart ondernemer? Neem dan eens een kijkje op de site van Onyx. Onyx Uitvaartverzorging Amsterdam neemt voor jou zorgen uit handen en helpt waar nodig. Zo zie je geen belangrijke zaken over het hoofd.

Schakel hulp in 

In zo een moeilijke tijd is het belangrijk dat je er bent voor de mensen in je omgeving en dat deze er zijn voor jou. Twijfel daarom niet om hulp in te schakelen van familie of vrienden. In je eentje alles regelen kan wel, maar wanneer je het samen doet, scheelt het toch stress. Zo kan iemand anders de rouwkaarten verzorgen, terwijl jij je bezighoudt met de catering tijdens de uitvaart. Overleg wel met iedereen of ze de toegewezen taak niet erg vinden om uit te voeren. Iedereen moet zich wel op zijn of haar gemak voelen.

De wensen 

Het is belangrijk om de wensen van de overledene in acht te nemen. Veel mensen hebben al van tevoren op papier of ergens anders opgenomen hoe zij zouden willen dat de uitvaart eruit zou zien. Is dit er niet? Dan kan je altijd rondvragen bij familie of vrienden. Vaak zijn er bepaalde dingen, denk aan muziek of hobby’s, die je doen denken aan de overledene. Probeer dit mee te nemen tijdens de uitvaart zodat diegene er toch nog bij is.

De verschillende locaties

Eén van de belangrijkste dingen die je moet regelen voor een uitvaart is de locatie. Misschien had de overledene al een voorkeur voor een locatie. In dat geval kan je je daaraan houden. Is de voorkeur niet bekend? Dan ligt de keuze hierin volledig bij jezelf. Je bent trouwens niet verplicht om een afscheidsdienst in de aula van de begraafplaats of het crematorium te houden. Het kan ook bijvoorbeeld in een restaurant, de kantine van de voetbalclub of een andere plek die voor de overledene belangrijk was. Wil je na de uitvaart zelf misschien met iedereen ergens anders heen om nog met iedereen om je heen te zitten en praten? Dan is het belangrijk dat je daarvoor ook een locatie kiest.

 

Een waardig afscheid: cremeren of begraven

Één van de eerste keuzes die gemaakt worden als een dierbare overlijdt is of er begraven of gecremeerd wordt. Veel mensen hebben al ver voor hun overlijden die keuze gemaakt. Mocht je niet weten wat de wens was van u nabestaande. Kies dan waar je je het fijnste bij voelt.

Steeds meer mensen kiezen voor een crematie: ongeveer 60% kiest voor crematie en de overige 40% voor een begrafenis. Beide zijn totaal verschillend en er zijn voor beide voor- en nadelen te bedenken. Enkele verschillen van cremeren of begraven op een rij.

Begraven

De nabestaanden kunnen altijd het graf opzoeken om te herdenken en onderhouden. Sommige mensen rouwen juist door het graf te onderhouden en dagelijks even langs te komen, anderen hebben er liever geen omkijken na. Als je er liever geen onderhoud aanhebt, is het slim om na te denken of begraven wel handig is. Vaak is het wel duurder om te begraven, afhankelijk van de gemeente en het soort monument dat je kiest. De kosten voor een graf betaald je vaak voor een periode van een tiental jaar, je moet je afvragen of je er op zit te wachten om na heel wat jaren nog eens een rekening wilt ontvangen. Dit zijn allemaal dingen waarover je moet nadenken of je wilt begraven of cremeren. In veel gevallen zijn de nabestaanden zich er ook niet meer bewust van.

Op een natuurbegraafplaats

Overledenen die graag op een natuurbegraafplaats begraven willen worden, hebben dit vaak ver van te voren al aangegeven omdat er bij sommige begraafplaatsen een ‘wachtrij’ staat. Het voordeel van natuurbegraven is dat er geen onderhoud is omdat het lichaam letterlijk in de natuur begraven wordt. De rechten van het graf worden éénmalig betaald en je hebt eeuwig recht. Je zit dus niet met rekeningen die nog betaald moeten worden.

Crematie

Een crematie is over het algemeen een schonere manier van afscheid nemen. Het lichaam wordt verbrand en nabestaanden mogen zelf kiezen of ze de as dichtbij zich willen houden of niet. Sommige mensen hebben liever niet een dierbare dichtbij hun in huis staan, maar willen wel graag ergens een gedenkplaats hebben. Voor hen is het geschikt om de urn te begraven op een begraafplaats. In sommige culturen is het gebruikelijk om de as uit te strooien op een plek waar de overledene graag kwam. Over het algemeen kun je met het as van een persoon eindelijk variëren over hoe je het bij je wilt dragen, wat maakt dat steeds meer mensen ervoor kiezen om te cremeren.

Verschillende soorten grafmonumenten

Iedereen verdient een waardig afscheid en een plek waar mensen hun dierbaren kunnen herdenken. Vaak kiezen zij voor een grafmonument op een begraafplaats. Anderen kiezen weer voor crematie met een urn thuis of ook op de begraafplaats. In de monumenten worden vaak de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene gegraveerd. Sommige families kiezen ervoor om nog een tekst erbij te graveren. Wanneer u een monument uit gaat kiezen is het belangrijk om de verschillende soorten te kennen. Vandaag bespreken we de verschillende soorten grafmonumenten.

Enkele grafmonumenten

Een enkele grafsteen is een op maat ontworpen steen om een dierbare te herdenken. Een enkel grafmonument kan met inscriptie op een staande en liggende manier worden geplaatst. De inscriptie wordt in het liggende geval geplaatst op de dekplaat.

Daarnaast bestaan nog graven met een monument er op, ook wel het ‘hoge’ model genoemd. Hierbij komt er een monument op het dekplaat waarin inscripties zijn geplaatst. Sommige families vinden dit mooier omdat het grafmonument dan echt boven het maaiveld uitkomt.

Familie- of dubbele graven

Als twee echtgenoten samen willen worden begraven dan is er sprake van een dubbel graf. Vaak zijn dit twee enkele grafmonumenten aan elkaar. Van een familiegraf wordt gesproken er meer dan twee personen kunnen worden begraven. Ze zijn dan ook altijd een stuk groter dan de dubbele graven en de grootte van een familiegraf is erg afhankelijk per familie. Op de staan van het monument van een familiegraf is er ook vaak voldoende ruimte voor het toevoegen van inscripties. Bij deze graven wordt vaak gekozen voor een klassiek concept zodat het tijdloos oogt.

Overige monumenten

Tegenwoordig is het steeds populairder om een natuurlijke steen als graf te gebruiken. Ruwe vormen zoals zwerfkeien of natuurstenen worden gegraveerd. Daarnaast wordt steeds vaker de combinatie van glas, steen en beeld gebruikt. Je kunt eindeloos combineren en variëren met verschillende materialen om uw dierbare op een mooie manier te herdenken.

Uitvaartverzekering

Niemand wil dood, maar de dood is een noodzakelijk einde van het leven en mensen houden er meestal niet van om erover na te denken of erover te praten. De dood kan als een gruwelijke verrassing komen of als een opluchting voor een lang en bevredigend leven. Begrafeniskosten kunnen meestal overweldigend zijn, dus het hebben van een uitvaartverzekering kan u helpen dergelijke uitgaven onmiddellijk en zonder veel stress te betalen.

Neem een ​​verstandige beslissing

Door een begrafenis te verzekeren, bespaart u waarschijnlijk veel geld in plaats van ervoor te sparen. De polis kan dienen als afdekking tegen inflatie en het beschermt uw dierbaren van de extra emotionele stress die gepaard gaat met het verlies van hun geliefde.

Soorten begrafenisverzekering

In principe zijn er drie soorten begrafenisverzekeringen

Een vooraf samengesteld pakket van uitvaartdiensten waarbij de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks met de begrafenisondernemers te maken heeft, zij verrekenen de rekening direct.

Het enige systeem waarbij de familie van de overledene alleen wordt betaald voor uitgaven die rechtstreeks verband houden met de begrafenis.

Het contante waarde verzekeringscontract is het meest geschikt voor een uitvaart in het buitenland, de nabestaanden van de overledene zijn volledig vrij om te beslissen en de uitkering te besteden.

Verschil tussen begrafenisverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering zijn behoorlijk verschillend. Begunstigden van een overlijdensrisicoverzekering hebben geen garantie op het ontvangen van enige uitkering omdat het slechts een tijdelijke dekking op terminale basis biedt (contracten van 15, 20 en 30 jaar). Ongeveer 90% betaalt nooit een uitkering bij overlijden. Als uitkeringen worden betaald, kan het meer dan 30 dagen duren voordat de uitkeringen worden betaald na ontvangst van de overlijdensakte, er worden series medische onderzoeken uitgevoerd voordat u toestemming kunt krijgen en het is in feite bedoeld voor de kosten van levensonderhoud van uw gezin nadat u bent overleden.

Een begrafenisverzekering daarentegen is een hele levensverzekering met gegarandeerde premie en overlijdensuitkeringen, ze zouden in sommige gevallen zo snel 24 uur kunnen uitbetalen, zelfs zonder overlijdensakte, deze verzekering vervalt niet zolang je je premies op tijd betaalt, dat doet het vereist geen medisch onderzoek, maar alleen medische vragen en geschiedenis, het is alleen bedoeld voor uw onmiddellijke begrafeniskosten.

De voordelen van een begrafenisverzekering

Het is heel gemakkelijk om uw begunstigden op te nemen en te selecteren die de uitbetaling vrijwel onmiddellijk zullen ontvangen. De uitbetaling kan worden gebruikt om verschillende directe uitgaven te regelen.

De uitkering wordt vrijwel onmiddellijk uitgekeerd na overlegging van een gecertificeerde overlijdensakte aan een verzekeraar.

Afhankelijk van uw verzekeraar kunt u zelfs meer dan genoeg geld krijgen om de begrafeniskosten te dekken. Uw premies kunnen worden gemaximeerd en kunnen ook worden gebaseerd op uw omstandigheden om een ​​adequate dekking te garanderen.

De nadelen

Sommige polissen bieden geen dekking voor overlijden door een ongeval dat plaatsvindt na de eerste 12 maanden van het aangaan van een polis of voor overlijden als gevolg van zelfmoord. In sommige gevallen komt u mogelijk niet in aanmerking voor dekking als u bent overleden tijdens een reis naar het buitenland of naar een land dat tot no-go-gebied is verklaard. Uw premies kunnen erg duur zijn, dus vergelijk de polissen.

Tips voor het afsluiten van een begrafenisverzekering

Maak een realistische schatting van uw begrafeniskosten, bereken hoeveel u moet betalen, inclusief de uiteindelijke uitgaven zoals resterende medische rekeningen, juridische kosten enz.

Bepaal of u een begrafenisverzekering nodig heeft, vooral als u weet dat u geen geld beschikbaar heeft om uw uiteindelijke uitgaven te dekken, dan heeft u er misschien een nodig.

Bepaal het type verzekering dat u wilt

Zorgverzekering net zo belangrijk als uw uitvaartverzekering

Een goede keuze maken houdt in dat je de verschillende zorgverzekeraars goed met elkaar vergelijkt en dat je bedenkt wat je zorgkosten de komende periode zouden kunnen zijn. Naast een uitvaartverzekering is een polis voor uw zorgkosten net zo belangrijk. Let onder andere goed op de aspecten die in deze blog worden vermeld door experts van www.zorgverzekeringcentrum.nl.

Wat wilt u verzekeren?

Eerst is het verstandig om na te denken over welke zorg je nodig denkt te hebben, zodat je kunt bepalen of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt of niet. Denk er bijvoorbeeld eens aan hoe vaak je fysiotherapie nodig zal hebben. Of hebben de kinderen op korte termijn wellicht een beugel nodig. Wat is eigenlijk de staat van je eigen gebit, heb je wellicht een nieuwe bril nodig? Dit zijn allemaal vragen die je jezelf kunt stellen. In deze gevallen kan je kiezen voor een aanvullende zorg- of tandartsverzekering. De basisverzekering moet overal wettelijk gelijk zijn en dezelfde kosten dekken, maar bij aanvullende verzekeringen geldt dat niet. Bij de zorgverzekering vergelijkingssite kun je precies zien wat wel en niet onder een bepaalde aanvullende verzekering valt. Op die manier kan je uitkomen op een verzekering die dekt wat jij belangrijk vindt voor jou en je gezin, tegen de laagste prijs.

Welke polis moet ik kiezen?

Daarnaast zijn er de natura- en restitutiepolissen. Bij naturapolissen krijg je soms niet alle zorgkosten 100% vergoed als de zorgaanbieder geen contract heeft met je verzekeringsmaatschappij. Bij een restitutiepolis is dit meestal wel het geval, maar daar liggen de maandlasten vaak iets hoger. Denk bij het vergelijken van de zorgverzekeringen even goed over deze zaken na voor je een keuze maakt. Denk je weinig of geen zorgkosten te maken, dan kan je kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico, oplopend van €385 tot €885. Dit hogere eigen risico brengt de maandlasten dan weer verder naar beneden.

Zorgpolis voor een lage premie
Zorgverzekering levert een forse besparing op. Betaal niet langer teveel. Gebruik geen verzekering die je niet nodig hebt en zorg dat je wel verzekerd bent voor de zaken die nodig denkt te hebben. De vergelijker helpt je om de beste keuze te maken zodat je de best passende verzekering kunt afsluiten tegen de laagste prijs. Daarnaast is het afsluiten van een zorgverzekering via onze site heel erg gemakkelijk en snel voor elkaar. Je huidige zorgverzekering wordt automatisch opgezegd!

Wat kunt u verwachten van uw uitvaartverzekering?

Wat kunt u verwachten van uw uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering keert altijd uit wanneer iemand moet worden begraven of gecremeerd. Het geld dat vrijkomt moet meestal gebruikt worden voor bijvoorbeeld de uitvaart in Hoogerheide. Deze verzekering is vooral bedacht zodat nabestaanden niet hoeven op te draaien voor de kosten.

Een uitvaartverzekering wordt echter niet alleen afgesloten door mensen met weinig geld. Dit zorgt er namelijk ook voor dat nabestaanden minder zorgen hebben en het geld niet hoeven voor te schieten. Dit kan namelijk wel eens lastig zijn, geld op de rekening mag bijvoorbeeld vaak niet worden opgenomen wanneer iemand net is overleden. Deze verzekering bespaart dus een hoop financiële rompslomp.

Vier soorten uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen kennen we in 4 soorten. Gekozen kan er worden voor een: kapitaalverzekering, naturaverzekering, sommenpolis of combinatie-uitvaartpolis. Ieder soort verzekering heeft zo zijn eigen pluspunten. Grote verschillen zitten er onderling in de verzekeringen.

Bijvoorbeeld bij een naturaverzekering wordt de inhoud van het pakket bepaalt door de hoogte van de premie. De leeftijd en gezondheidsrisico’s spelen meestal een belangrijke rol op het te betalen premiebedrag. Dit is dus vaak afhankelijk van de risico’s die de persoon met zich meebrengt om op korte termijn te overlijden.

Aanvullende mogelijkheden

Iedereen kan van een uitvaartverzekering verwachten dat de uitvaart wordt betaald. Dit is de meest belangrijke rol. Geheel afhankelijk van het afgesloten pakket zijn er aanvullende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het laten verzorgen van de gehele uitvaart.

Dit is geheel afhankelijk van de afgesloten uitvaartverzekering en zeker niet standaard van toepassing. De gemiddelde uitvaart kost gemiddeld zo’n 8000 euro. Jaarlijks wordt dit bedrag hoger, hierdoor stijgt de premie vaak mee. Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de beste uitvaartverzekering. Grote verschillen zitten er onderling tussen de verschillende aanbieders. Bekijk de mogelijkheden wanneer u bijvoorbeeld de uitvaart in Hoogerheide wil houden. Via het afsluiten van een aanvullende verzekering zijn er extra mogelijkheden.

Eigen risico

Kies voor de beste uitvaartverzekering! Bekijk de verschillende verzekeringen en ga op zoek naar de uitvaartverzekering. Een passende variant is voor iedereen beschikbaar. Let goed op de voorwaarden van een verzekeraar. Bij veel verzekeringen is men verplicht om een eigen risico te betalen bij overlijden.

Lang niet in alle gevallen worden dus alle kosten voor lief genomen door de verzekeraar. Controleer de eventuele aanvullende voorwaarden goed voordat er een verzekering wordt afgesloten. Vergelijk gerust de mogelijkheden en ga voor de beste verzekering en verzekeraar.