In Nederland is het ook mogelijk om een natura uitvaartverzekering af te sluiten. In dit geval verzeker je een dienstenpakket. Wanneer je komt te overlijden vergoedt de verzekeraar de kosten van het pakket diensten waarvoor je bij het afsluiten van de verzekering hebt gekozen. De dienstenpakketten bestaan uit een aantal basisdiensten en materialen zoals het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk en de auto’s. Er wordt vaak expliciet beschreven dat enkel de standaardopties van deze diensten worden vergoedt, dit omdat de kosten van bijvoorbeeld een kist sterk kunnen variëren.

Welke diensten inbegrepen zijn bij een pakket en hoe de verzekeraar hier precies vorm aan geeft, staat in de polisvoorwaarden. De uitvaartverzekeraar regelt en verzorgd vervolgens de gehele uitvaart aan de hand van het gekozen pakket. Je bent met een natura uitvaartverzekering dan ook verzekerd van een eenvoudige maar doorgaans goed geregelde uitvaart. Bovendien zorgt deze uitvaartverzekering ervoor dat de nabestaanden een groot deel van het regelwerk uit handen wordt genomen en dat zij geen omkijken hebben naar de financiële afwikkeling van jouw uitvaart.

De uitvaartverzorger stuurt de rekening direct naar de verzekeringsmaatschappij. De keuzevrijheid die jij en je nabestaanden hebben wat betreft jouw uitvaart is door het vaste dienstenpakket echter wel kleiner.
De natura uitvaartverzekering wordt maar door weinig uitvaartverzekeraars aangeboden. Bovendien dekt deze verzekeringsvorm niet alle kosten die bij een uitvaart komen kijken. De kosten voor de grafrechten en voor de grafsteen of urn vallen vaak niet onder de dekking van deze verzekering. Dit omdat de prijzen hiervan sterk verschillen per woonplaats en aanbieder.

Hetzelfde geldt voor zaken als advertenties, bloemstukken en consumpties. Deze vallen vaak ook niet onder de natura uitvaartverzekering omdat de kosten ervan sterk kunnen variëren. Tenslotte wordt in veel gevallen repatriëring van de overledene vanuit het buitenland ook niet door deze verzekering vergoed. Het uit het buitenland laten terughalen van een overleden persoon kan verzekerd worden door een reis –en ongevallenverzekering.

Omdat de natura uitvaartverzekering niet alle onderdelen van de uitvaart vergoedt, is het bij het afsluiten van deze verzekeringsvorm belangrijk om goed te letten op welke aspecten van de uitvaart wel en niet worden gedekt. Het zou er anders toe kunnen leiden dat je nabestaanden voor vervelende verrassingen komen te staan. Gebruikelijk is om naast de natura uitvaartverzekering een kapitaal uitvaartverzekering of natura sommen uitvaartverzekering af te sluiten.

Kenmerken natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering kenmerkt zich door het volgende:

  • Op het moment dat je komt te overlijden wordt je uitvaart aan de hand van het verzekerde pakket standaarddiensten door de verzekeraar geregeld en worden de kosten hiervan gedekt.
  • De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de polis is beschreven. Er zijn geen extra kosten voor de nabestaanden tenzij zij nog andere wensen hebben. In dat geval zal hiervoor snel bijbetaald moeten worden.
    Een complete uitvaart in natura afsluiten kan tegenwoordig niet meer, in de natura verzekeringspolis is altijd al een (klein) vrij besteedbaar bedrag opgenomen.
  • Omdat het een dienstenverzekering is, kan er in principe alleen gekozen worden uit de bij de verzekeraar aangesloten uitvaartverzorgers. Wil je de uitvaart toch door een andere partij laten verzorgen, dan wordt er een bepaald bedrag uitgekeerd waarmee je dat kan laten doen. Van dit uitgekeerde bedrag kunnen de diensten echter over het algemeen niet volledig betaald worden.
  • Nabestaanden zijn minder druk met het invullen en regelen van de uitvaart omdat hen het merendeel van het werk direct door de uitvaartverzekeraar uit handen wordt genomen.
  • De nabestaanden zitten meestal vast aan de diensten die onderdeel zijn van het gekozen pakket, zelfs wanneer ze hier eigenlijk geen gebruik van willen maken. Er zal dan ook geen geld worden uitgekeerd bij het weglaten van één van de verzekerde diensten.