Waarvoor heb je een notaris nodig na het overlijden van een naaste?

Bij het overlijden van een dierbare komt naast rouw veel geregel kijken. Niet alleen wordt er een uitvaart georganiseerd, maar ook financiële en juridische zaken dienen afgewikkeld te worden. Dit zijn – ergens gelukkig – zaken waar de meeste mensen niet vaak mee te maken hebben. Daarom kan hulp van een notaris handig zijn. Tussenkomst van een notaris is vaak niet verplicht, maar bij de onderstaande zaken kun je de hulp wel inschakelen. 

Akte van erfrecht

Een akte ofwel verklaring van erfrecht heeft u nodig om aan te tonen dat u erfgenaam bent. Dit wordt gebruikt om aan de bank te laten zien dat de erfgenaam recht heeft op het banktegoed of een deel van het banktegoed van de overledene. De bank vertelt vaak in welke gevallen dit nodig is. U heeft geen verklaring van erfrecht nodig als er sprake is van een langstlevende partner, er geen testament is of er niet meer dan €100.000 op de bankrekening staat. 

Afzien van de erfenis

Als u afziet van de erfenis of deze alleen beneficiair wilt aanvaarden, dan dient u dit via de rechtbank regelen. De rol van de notaris is dan het opstellen van een overzicht van de waarde van alle bezittigen en schulden. Als u niet zeker weet of er veel schulden zijn, kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dit geval geeft u aan dat u de erfenis alleen wilt hebben als de bezittingen meer waard zijn dan de schulden. 

Executeur

De executeur verdeelt de ervenis names de erfgenamen. Wie dit is, staat omschreven in het testament als dit opgesteld is. Dit is vaak een van de nabestaanden of een notaris. 

Geschillen over de verdeling van de erfenis

In het geval van onenigheid over de verdeling van de erfenis, kan een notaris de geschillen noteren, wat gebruikt kan worden in een eventuele rechtzaak over de erfnisverdeling. Wat een gemakkelijk alternatief is, is het trekken van lootjes, waar spullen op staan. Dit kan ook bij de notaris gedaan worden. 

Woning

Als de overledene eigenaar was van een woning, dient dit op een andere naam te worden gezet. Als er meerdere erfgenamen van de wonin zijn, kan de notaris een akte opstellen, waarin staat beschreven dat de ene erfgenaam de andere uitkoopt. Hiervoor dient de woning eerst te worden getaxeerd.

Voor het overleiden

Onze dood is niet iets waar we graag over nadenken. Toch is het belangrijk om een testament op te stellen. Zo maakt u het uw nabestaanden gemakkelijker.